ارسال بار و فریت کردن بار چیست؟

فریت بار

ارسال بار و فریت کردن بار ( باربری هوایی ) در معنی لغت به محموله ای که از مبدا مشخص به مقصد مشخصی حمل می شود گفته و معنی میشود.که امروزه به زبان فارسی همان ارسال بار  و یا فریت بار می نامند.

تاریخچه دقیق و مشخصی از اولین ارسال بار هوایی وجود ندارد مگر این که بر گردیم به دوران اولین پرواز برادران رایت و وسایلی که همراه خود در اولین پروازشان داشتند و با خود حمل کردند.بعد از آن دوره با پیشرفت های اساسی که در صنعت هواپیمایی شکل گرفت .

اولین ارسال بار و فربت بار در تاریخ ۷ نوامبر سال ۱۹۱۰ میلادی در ایالات متحده با هواپیمای مدل ۶۵ رایت شکل گرفت که حدود وزن ۹۰ الی ۱۰۰ کیلوگرم داشت و حاوی پارچه ابریشم بود که از شهر دیتون به شهر کلومبوس ایالت اوهایو صورت گرفت و مسیر حدودی ۱۰۵ کیلو متر زمینی  را در زمان ۵۷ دقیقه طی کرد .

بعد از آن درفوریه سال ۱۹۱۱ مسیر بین اللاه آباد وناینی هند بوده که حاوی کمک های مالی و امور خیریه بود صورت گرفت که مسیر ۱۳ کیلومتری را با دستور سر والتر ویندهام و رییس اداره پست  بمبی هند به پرواز در آمد.